Basisvaardigheden Taal
Prijs
42,95

2 - 3 Werkdagen

- Traceert en verhelpt deficiënties; - taalscan geeft snel zicht op basisvaardigheden; - biedt in ruime mate oefeningen en toetsen. Van studenten in het hoger beroepsonderwijs wordt verwacht dat zij kunnen schrijven op niveau: effectief en zonder fouten. In de praktijk is dit niet vanzelfsprekend. Basisvaardigheden Taal HBO helpt studenten om hun taalvaardigheden, zoals woordkeus, zinsbouw, alinea-indeling, spelling en interpunctie, te verbeteren. Basisvaardigheden Taal HBO bestaat uit een boek en volop digitale content, waaronder: Een begintoets: deze geeft je een beeld van de sterke en zwakke aspecten van jouw schrijfvaardigheid. Met behulp van deze ‘taalscan’ kun je de theorie in het boek gericht en efficiënt bestuderen: wat je al beheerst, hoef je niet meer te oefenen. Oefenrondes: in twee rondes kun je alle onderdelen in het leerboek oefenen, zodat je de theorie uitvoerig in praktijk kunt brengen. Eindtoets: na elke oefenronde kun je een eindtoets maken. Feedback: aan de hand van de feedback kun je de overgebleven problemen aanpakken. Deze herziene, vierde editie van Basisvaardigheden Taal HBO is inhoudelijk en structureel verbeterd. Toegevoegd zijn aanwijzingen om negatieve ‘framing’ van personen en situaties te vermijden. Ook geeft het boek tips voor het gebruik van ‘genderneutrale’ formuleringen. Verouderde voorbeelden en oefeningen zijn geactualiseerd en waar dat mogelijk was afgestemd op de duurzame ontwikkelingsdoelen zoals deze zijn vastgelegd in het door hogescholen ondertekende SDG Charter. Voor docenten zijn PowerPoints voor de bespreking van de hoofdstukken gemaakt.

0 | 0