• Nederlands
  • 472 blz.

Er is wellicht geen geschrift uit het vroege christendom, dat zoveel aangehaald wordt in allerlei (kerk)historische publicaties als de Kerkgeschiedenis van Eusebius. Geen wonder. De Kerkgeschiedenis van Eusebius is de eerste echte beschrijving van de kerkgeschiedenis en dateert uit het begin van de vierde eeuw. Het geeft een overzicht van drie eeuwen geschiedenis van de christelijke gemeenten. Eusebius' Kerkgeschiedenis doet dit op een gedetailleerde wijze en brengt ons heel dicht bij het leven van de oude christenen temidden van het kolossale Romeinse rijk. Bovendien bevat deze Kerkgeschiedenis tal van documenten die reeds lang verloren zijn gegaan.

Deze vertaling is verzorgd door dr. Chr. Fahner en uitgegeven door Uitgeverij Boekencentrum. Deze uitgave bevat een vertaling van Eusebius’ Kerkgeschiedenis in hedendaags Nederlands, een uitgebreide inleiding over de auteur en zijn Kerkgeschiedenis, en enkele registers. De vertaling is zeer toegankelijk en werd door de vertaler voorzien van aantekeningen en jaartallen, zodat de lezer van nu het overzicht beter kan behouden.

3 - 5 Werkdagen