Handboek Externe Verslaggeving Checklist 2021
Handboek Externe Verslaggeving Checklist 2021
Handboek Externe Verslaggeving Checklist 2021
Handboek Externe Verslaggeving Checklist 2021
  • Nederlands

Dit handboek geeft het noodzakelijke houvast bij het vaststellen of nalopen van een jaarrekening 2021. Dankzij de handige checklist is snel te controleren of er voldaan wordt aan alle vereisten van NL GAAP. De inhoud van deze titel is afgestemd op rechtspersonen van uiteenlopend formaat en daarmee breed inzetbaar. NL GAAP omvat alle Nederlandse wettelijke voorschriften en jurisprudentie rondom verslaggeving, in combinatie met de Richtlijnen voor de jaarverslaggeving. Deze checklist biedt ondersteuning om puntsgewijs vast te stellen of jaarrekeningen uit verslagjaar 2021 voldoen aan de vereisten van NL GAAP. Handboek Externe Verslaggeving Checklist 2021 is op twee manieren te gebruiken. De checklist kan van A tot Z gevolgd worden tijdens het opstellen van de jaarrekening, maar kan ook geraadpleegd worden in het geval van specifieke kwesties. In dat geval kan de lezer per onderdeel controleren in hoeverre het voldoet aan verwerkings- en waarderingsvereisten dan wel aan presentatie- en toelichtingsvereisten. Dit handboek stelt de lezer in staat om te bepalen of jaarrekeningen opgesteld op basis van NL GAAP voldoen aan de daarvoor geldende wettelijke voorschriften van Titel 9 Boek 2 BW en aan de Richtlijnen voor de jaarverslaggeving. Aangezien er voor verschillende rechtspersonen andere regels en vrijstellingen gelden, is per rechtspersoon aangegeven in hoeverre de voorschriften betrekking hebben op inrichtings- dan wel de publicatievereisten van de jaarstukken. Doordat voor grote rechtspersonen de inrichtingsjaarrekening ook moet worden gepubliceerd, zijn de kolommen inrichtings- en publicatievereisten binnen deze categorie overzichtelijk samengevoegd. De vereisten voor de jaarrekening van microrechtspersonen zijn in deze checklist opgenomen in een apart onderdeel. Handboek Externe Verslaggeving Checklist 2021 is zowel geschikt voor snelle raadpleging als voor een stap voor stap checklist. Dit maakt de titel van grote waarde voor rechtspersonen van uiteenlopend formaat.

0 | 0

  • : 9789013168181
  • : Nederlands
  • : Paperback
  • : mei 2022
  • : 554
  • : 212 x 152 x 19 mm.