De aanleiding voor de eerste druk van Regulering van beleggingsinstellingen en icbe's in de Wft was de implementatie in de Wft van de AIFM-richtlijn die complementair is aan de al eerder in de Nederlandse wetgeving geïmplementeerde ICBE-richtlijn. Beide richtlijnen tezamen omvatten in beginsel alle soorten instellingen voor collectieve belegging waardoor de regulering op Europees niveau een feit is geworden. De doelstelling van de eerste druk van Regulering van beleggingsinstellingen en icbe's in de Wft was om de in de Wft geïmplementeerde Europese regels inzichtelijk en systematisch voor het voetlicht te brengen. Die doelstelling is gebleven met dien verstande dat de huidige uitgave een onderdeel geworden is van de voortaan in aparte delen te verschijnen uitgave van Koersen door de Wet op het financieel toezicht die het laatst als één geheel in 2012 verschenen is en door het voortdurend uitdijen van het rechtsgebied thans niet meer in één boek bestreken kan worden. De huidige uitgave heeft dan ook een andere titel gekregen. Het was een logisch gevolg van de keuze voor aparte delen, om de nieuwe druk van Regulering van beleggingsinstellingen en icbe's in de Wft te incorporeren als een onderdeel van de nieuwe serie. In deze uitgave zijn de diverse wijzigingen in de regulering van beleggingsinstellingen en icbe's die hebben plaatsgevonden tussen augustus 2013 en december 2015 verwerkt, alsmede het implementatiewetsvoorstel UCITS V. Deze uitgave bevat geen hoofdstuk meer over die bepalingen van deel 5 Wft die relevant zijn indien de deelnemingsrechten toegelaten zijn tot de handel op een gereglementeerde markt of een MTF. Dit onderdeel zal geïncorporeerd worden in Koersen door de Wet op het financieel toezicht: Deel II - Uitgevende instellingen. Toegevoegd is een hoofdstuk over Europese durfkapitaalfondsen (EuVECA), Europese sociaalondernemerschapfondsen (EuSEF), Europese langetermijnbeleggingsinstellingen(ELTIF) en Geldmarktfondsen (MMF) die relevant kunnen zijn voor bepaalde entiteiten voor collectieve belegging. In een nieuw hoofdstuk wordt ingegaan op de mogelijkheid voor externe beheerders om bepaalde MiFID-diensten te verlenen en op de aanvullende regels die in een dergelijke situatie van toepassing zijn.

Op werkdagen voor 20:00 uur besteld, volgende werkdag in huis