Kredietovereenkomst
Kredietovereenkomst
Kredietovereenkomst
Kredietovereenkomst
Prijs
98,00

2 - 3 Werkdagen

Dit deel van de Asser-serie is een commentaar op de civielrechtelijke kredietovereenkomst. De auteurs behandelen de kredietovereenkomst in het algemeen, en bespreken daarnaast de benoemde kredietovereenkomsten van titels 7.2A t/m 7.2D BW, te weten de consumentenkredietovereenkomst, de verschillende goederenkredietovereenkomsten, de geldleningsovereenkomst en de pandbeleningsovereenkomst. De titel richt zich zowel op de praktijk als op de wetenschap en geeft de stand van zaken weer per juli 2021. In dit Asser-deel komen aan de orde de kredietovereenkomst in het algemeen, de consumentenkredietovereenkomst (titel 7.2A BW), de verschillende goederenkredietovereenkomsten (titel 7.2B BW), de geldleningsovereenkomst (titel 7.2C BW) en de pandbeleningsovereenkomst (titel 7.2D BW). De consumentenkredietovereenkomst van afdeling 7.2A.1 BW en de consumentenovereenkomst van hypothecair krediet van afdeling 7.2B.3 BW zijn gebaseerd op Europese richtlijnen, die hun omzetting in de rechtsstelsels in de lidstaten in de praktijk zeer regelmatig leiden tot geschillen, waarin meer dan eens het oordeel van het Europese Hof van Justitie moet worden gevraagd. Dit deel van de Asser-serie geeft inzicht in de problemen waartoe kredietovereenkomsten in de praktijk aanleiding blijken te geven en in de oplossingen die in de Nederlandse, Europese en buitenlandse rechtspraak voor die problemen worden gevonden. Bij de behandeling van de onderwerpen wordt aandacht besteed aan Europees recht en rechtsvergelijking. Deze titel behandelt daarnaast ook uitvoerig de eigenschappen van de in het Nederlandse recht nieuwe (benoemde) overeenkomsten en hun uitwerking in het Burgerlijk Wetboek. Naast algemene beschouwingen over de kredietovereenkomst komen aan bod: het consumentenkrediet het goederenkrediet het effectengoederenkrediet het hypothecair consumentenkrediet de huurkoop onroerende zaken de geldlening en de pandbelening. Asser 7-IA Kredietovereenkomst richt zich zowel op de praktijk als op de wetenschap en is interessant voor iedereen die meer te weten wilt komen over kredietovereenkomst in het algemeen of de meer specifieke krediet soorten en bijpassende onderwerpen.

0 | 0