Dedecker, Erwin, Remoortere, Julien, van Remoortere, Julien