In 1917 werd de 41-jarige Margaretha Geertruida Zelle, beter bekend als Mata Hari, door een Frans executiepeloton ter dood gebracht.

De beeldschone Friezin, die met haar oosterse, erotische dansen furore maakte, is wereldwijd een legende geworden. Haar leven en dood zijn altijd een mysterie gebleven.

Al tijdens haar proces werd door velen openlijk betwijfeld of spionage de reden voor haar executie was. Waarom wees koningin Wilhemina het gratieverzoek af met de opmerking ‘niets te maken te willen hebben met de buitenechtelijke escapades van haar man, prins-gemaal Hendrik’?
Werd de onweerstaanbare courtisane Mata Hari opgeofferd?

Het officiële dossier ‘Mata Hari’ mag pas in 2017 openbaar worden gemaakt, maar Tomas Ross ontsluiert alvast het mysterie.

Direct downloaden