n het voorjaar van 2015 schreef ik voor de website Quantum Universe een veertiendelige populairwetenschappelijke artikelenserie over zwarte gaten: http://www.quantumuniverse.nl/dossier?zwarte?gaten Tijdens het schrijven van de serie werd het me steeds duidelijker dat de inhoud ook zeer geschikt zou zijn voor een boek. Veel bestaande boeken over zwarte gaten beperken zich tot de 'klassieke' beschrijving in termen van relativiteitstheorie, of bespreken de quantummechanische informatieparadox zoals die door Stephen Hawking in de jaren '70 werd geformuleerd. De verregaande theoretische ontwikkelingen van de afgelopen 10 jaar zijn echter maar zeer beperkt in boekvorm beschreven, en zeker niet in de Nederlandse taal. De belangrijkste Engelstalige uitzondering is Black Hole War van Leonard Susskind, maar dit boek richt zich vooral op de informatieparadox en noemt de even interessante ontwikkelingen op het gebied van entropie en het tellen van toestanden maar kort. Het is wat mij betreft dus hoog tijd voor een boek waarin de enorme theoretische vooruitgang in ons begrip (en onbegrip!) van zwarte gaten op begrijpelijk niveau voor een breed publiek wordt besproken. Deze vooruitgang beperkt zich overigens niet tot zwarte gaten zelf; uit vragen rond zwarte gaten hebben we in de afgelopen jaren heel veel geleerd over hoe ruimte en tijd er op de allerkleinste schaal uit zien. Beter geformuleerd: er zijn sterke aanwijzingen dat ruimte en tijd op die schaal überhaupt niet bestaan, maar dat het 'emergente' verschijnselen zijn; een beetje zoals één molecuul van een kop koffie ook geen temperatuur heeft, maar de koffie op grote schaal wel. Daarnaast is de studie van zwarte gaten aan een belangrijke verandering onderhevig. Waar we deze objecten in de afgelopen eeuw met name op theoretisch vlak bestudeerd hebben ? een zwart gat is immers zwart, en dus niet eenvoudig aan de hemel waar te nemen ? worden de afgelopen jaren steeds meer technieken ontwikkeld waarmee zwarte gaten ook daadwerkelijk waargenomen kunnen worden. De bekendste ontwikkeling is die op het gebied van de gravitatiegolven, waarmee in september 2015 voor het eerst het samensmelten van twee zwarte gaten gezien is. Ook deze nieuwe observationele ontwikkelingen, en de vooruitzichten voor de toekomst, verdienen het om in een populairwetenschappelijk boek over zwarte gaten beschreven te worden. De onderwerpen uit de bovenstaande twee alinea's komen niet voor in de online artikelenserie op Quantum Universe, en zouden dus een belangrijke aanvulling op het bestaande materiaal zijn. Ik stel daarnaast nog de nodige andere wijzigingen ten opzichte van de online?teksten voor (zie het hoofdstukje 'Plan' hieronder), waardoor het uiteindelijke boek voor tenminste 50% nieuw zal zijn, en dus duidelijk meer zal bieden dan wat de lezer al online kan vinden. Wat de bestaande teksten betreft: die zullen online blijven staan, maar Erik Verlinde, initiatiefnemer van de Quantum Universe?website, heeft al toestemming gegeven voor het gebruik daarvan en van het door mij gemaakte beeldmateriaal in een populairwetenschappelijk boek. In 2010 schreef ik het populairwetenschappelijke boek Snaartheorie, waarvan in korte tijd zo'n 2500 exemplaren verkocht werden. Ik geef regelmatig lezingen in het land, en krijg nog altijd veel positieve reacties op dat boek. Ik verwacht dan ook dat er ook voor een boek over zwarte gaten van mijn hand de nodige belangstelling zal zijn, en zal in mijn eigen lezingen en via de Quantum Universe?website natuurlijk ook bijdragen aan de publiciteit. Het inzichtelijk maken van natuurkunde, en zeker theoretische natuurkunde, is een uitdaging die bijna ondoenlijk is zonder goed beeldmateriaal. Dit was ook mijn aanpak voor Snaartheorie: dat boek bevat ca. 150 afbeeldingen die de tekst ondersteunen, waarvan ruim de helft speciaal voor het boek door mij gemaakt. Voor een boek over zwarte gaten zie ik een soortgelijke opzet voor me, in full color, waarbij elke spread ten minste éé

Direct downloaden